073-9671837
SEB 5226-10 285 98
Förenings Bankkonto
Stadgar

Islamic Center-Sweden

Förord:

Med hjälp av Allahs namn, Den barmhärtigaste och nådigaste.

Gud är skaparen av universum, skaparen av mänskligt liv och värdighet märken.

Tack gode Gud att vår framgång kan tjäna honom och välsigna sitt folk och Han sände profeter för mänsklig vägledning.

Välsignelser från Allah profet Muhammad Mustafa tätning (er), vinden föra fullständig tro och varnade oss om fel och misstag ledde till den rätta vägen.

På grund av rätt sätt visning, och välsignelsen av de rättfärdiga och följer samma bana ges ansvaret för oss att bilda Islamic Center – Sweden.

Eftersom varje organisation eller institution med målen och principerna i den Islamiska Center inte utesluta och försökte att efter en detaljerad diskussion ordna dessa stadgar på tre språken, Dari, Pashto och svenska för nya och gamla medlemmar som skulle baseras på angiven praxis.

Stadgar av ICS har ordnats till 6 Kapitel och 22 Artiklar med följande delar:

Kapitel I

Specifikationer

Artikel I: Organisationen kallas Islamic Center Sweden kort i Dari, ”MAS” i Pashto, ”SAM” och Svensk-språket ”ICS”.

Islamisk Center – Sverige(ICS)

Artikel II: Islamisk Center har sitt huvudkontor i Stockholm.

Artikel III: ”Den islamiska Center i Sverige» är en islamisk institution och kultur, som är en icke-politisk och icke ställningstagande agerar i sin verksamhet och är inte associerat med något politiskt parti eller politisk organisation.

Kapitel II

Mål

Artikel IV: Islamiska kulturella faciliteter för alla medlemmar lika oavsett kön, nationalitet och religiös grupp, särskilt för afghaner som bor i Sverige.

Artikel V: Förvärv av islam, Koranen lärande, lära de officiella språken i Afghanistan och tillgången på resurser för andra språk.

Artikel VI: Samarbete för att främja islamisk kunskap och information genom insamling av böcker och publicera religiöst material på hemsidan för den Islamisk Center.

Artikel VII: Arbeta i samarbete med alla islamiska organisationer och institutioner samband Afghanska islamiska fonder och föreningar.

Artikel VIII: Att ge aktiva religiösa kunskaper och islamiska läror för kvinnor dessutom utveckla deras förmögenheter.

Artikel IX: Insatser för att underlätta begravningen, möten bön och den heliga Koranläsning.

Kapitel III Organisation

ARTIKEL I: Islamisk Center med följande organisationer:

A) Generalförsamling(årsmöte):

Generalförsamlingen är den högsta instansen av centrumets beslut i december och kommer att hållas en gång per år, men vid nödsituation kan undantag förekomma.

Grundläggande funktioner av Generalförsamling Islamisk Center arbetar i utfrågningar, rapporter och relaterade råd och provisioner i förhållande för att kontrollera och övervaka rapporter i årliga valet hos centrala rådet.

Ansvar i Generalförsamlingen skall antas av kommissionen för kontroll och övervakning av verkställande rådet.

Om en nödsituation Generalförsamling fastställde verkställande rådet, övervakning och kontroll kommissionen har godkänt en majoritet av ansvariga personer i Islamisk Center föreslog att hålla en sådan kammare koefficient.

Ordinarie Generalförsamling meddelas en månaden innan årsmötet och krismötet två veckor före ingåendet av dessa möten är att informera medlemmarna. Generalförsamling bildas om mer än hälften av medlemmarna inkomna i mötet.

B) Verkställande rådet: Är ett verkställande organ i Generalförsamlingen som uppfyller konstitutionen av Islamic Center. Verkställande rådet består av följande komponenter:

# Ordförande # Vice ordförande # Institutionen för kultur och utbildning # sekreterare # Kassör # För yttre förbindelser # Hemsida Ansvarig # Systrar Kommission # Ungdoms Kommission

C) Övervakning och kontroll Kommissionen: Kommissionen att övervaka och kontrollera hur Islamisk Center fungerar, genomföra resolutioner av Generalförsamlingen att uppfylla stadgan, leverera material, ekonomiska handlingar och specialfunktioner.

D) Valkommissionen Förbereder Kommissionen har en skyldighet att inför årsmöte verkställa rådet för det Islamisk Centers styrelse-kandidater för valet och ger ett fritt val.

Artikel XI: Uppgifter och behörighet verkställande rådet:

Genomföra målen i stadgan, genomförandet av generalförsamlingen, Exekutive Finans & Administration, rekrytering och ekonomiskt stöd att stärka den ekonomiska infrastrukturen, skydd av lös och fast dokument egendom moské och islamiskt center, identifiera prioriterade åtgärder, upprätthålla och stärka relationerna med andra organisationers medlemer av styrelse för den islamiska Center uppgifter.

Artikel XII: Ordförande, vice ordförande och kassör med befogenhet att underteckna kontrakt och förvaltningsmyndigheter svarar på frågorna.

Artikel XIII: Valkommissionen att köra för verkställande rådet skall överväga följande villkor:

Ordförande, vice ordförande och tjänstemän segmenten befolkning måste ha arbetslivserfarenhet av ekonomisk, personlig kompetens och ansvar är uppgifterna.

Kapitel IV Medlemskap

Artikel XIV:

Medlemskap i Islamisk Center är helt frivilligt och varje muslim som slutföras vid en ålder av sjutton år kan bli medlem i Islamisk Center, men under följande villkor: 1- bestämmelser i konstitutionen av den Islamiska Center skyldigt att acceptera och lära sig att spela det. 2- betala medlemsavgifter (Barn är befriade från att betala avgifter, men barn medlemmarna har inte rätt att rösta).

Artikel XV: Varje medlem av Islamisk Center kan avsluta sitt medlemskap efter skriftligt meddelande till styrelsen.

Artikel XVI: Varje medlem av Islamisk Center efter en kvartal tid inte betalar sina avgifter avbryts medlemskapet, men efter utbetalningen av sina skulder kan komma tillbaka för att fortsätta sitt medlemskap.

Artikel XVII: 1- Alla medlemmar av Islamiska Center rättsliga jämlikhet och rätten att välja och väljas ha. 2- När en medlem av den Islamiska Center får rösta att betalade redan minst tre månader medlems avgifter innan kommande årsmötet.

Kapitel V Upplösning

Artikel XVIII: För upplösning av Islamiska Center finns två typer av frivillig likvidation och tvångslikvidation av ett annat slag. A) Frivillig likvidation: Endast två tredjedelar av medlemmarna i den föreslagna Islamiska Center har blivit en praktisk aspekt. B) Tvångslikvidation: Minskas om det oväntade inträffar att medlemmar av de centrala utmaningarna för den ekonomiska konkurs och kom med inte oåterkalleligt.

Artikel XIX: Om Islamisk Center med frivillig likvidation eller tvångslikvidation sätt upplösas, bildas en kommitté bestående av tre personer som skall behandlas. Bevakning och Kontroll kommissionen har en skyldighet att rapportera Islamisk Center upplösning till den officiella tidningen och på det viset fastigheten fast och lös egendom i Islamisk Center lämnas till en prestigefyllda och allmännyttiga stiftelsen för att ge meriterade individer.

Kapitel VI Fonder och Övriga frågor

Artikel XX: Islamisk Center ekonomiska kostnader kommer genom avgifter från medlemmarna, om individer fick kontanter donationer, fond intäkter, inkomster av utbildning och kultur aktiviteter, locka allmänheten och andra berörda institutioners bidrag·

Inkomster användas bara för hyran av lokalen, elkostnader, köpa utbildningsmaterial och en rad andra övriga utgifter som måste betalas.

Artikel XXI: Islamisk Center i Sverige har mandat en moské som tillhör alla muslimer och afghaner. Missbruk av moskéer och äga av en särskild grupp är förbjudit och det motsätter sig den islamisk profetiska sättet.

Artikel XXX: Stadgarna vid sex kapitel och 22 artiklar, efter justering och revidering av tidigare stadga daterad den 30.12.2012, passerade av Generalförsamlingen av den Islamiska Center och är effektiv.