073-9671837
SEB 5226-10 285 98
Förenings Bankkonto
Mål och Syfte

Islamic Center Sweden ICS

Islamisk Center i Sverige är en islamisk och kulturell förening och är inte associerat med något politiskt parti eller politisk organisation. Föreningen arbetar utifrån en islamisk värdegrund baserad på koranens budskap och profeten, Mohammeds (SAW) tradition (Sunnah).

Föreningen har en ideell, religiös, demokratiskt syfte samt jobbar i enighet med svenska lagar och följer dem i daglig förekommande ordning i föreningens liv. Dessutom så bevakar föreningen Muslimernas intresse och bedriver en aktiv och långsiktig verksamhet för svenska muslimer i Rågsved och för muslimer från andra städer som bor i Sverige.

Syfte

Föreningen är en facilitet för svenska muslimer i Sverige för att bibehålla sin muslimska identitet och kunna utföra sina islamiska förpliktelser samt uppmuntrar svenska muslimer till att engagera sig positivt för samhällsnytta.

Mål

Föreningen har som målsättning att:

 • finnas som stöd för svenska muslimer som vill utöva sina religiösa förpliktelser och vill bibehåll sin religiösa och kulturella identitet.
 • förmedla och tydliggöra för svenska muslimer den sanna kunskapen om Islam och dess värderingar bl.a för att undvika radikalisering av svenska ungdomar.
 • samarbeta med allmännyttiga muslimska organisationer i Sverige bl.a för att förbättra och utveckla vår verksamhet och i påverkansarbete som avser den muslimska gruppen och dess intresse i Sverige och i världen.

Aktiviteter

Föreningen koordinerar medlemsarbete och intresse, samt representerar dem inför myndigheter, organisationer och institutioner i Sverige.

 • En mötesplats för alla oavsett bakgrund, kön och etnicitet.
 • En helig plats där muslimer kommer och utför sina böner och religiösa ritualer.
 • Föreläsningar om den sanna Islams lära
 • Begravningsceremoni (Fatiha)
 • Söndagskola; varje vecka finns det möjlighet till barn som vuxna att komma och lära sig recitera Koran och skapa förståelse för den korrekta Islamiska läran. Exempelvis läran om vår relation till Allah och Profeten Mohammed (frid vare över honom). etc

Ordningsregler

 • Moskén är en religiös och politik fri plats. Man predikar eller diskuterar inte om politik i moskén eller annat ämne som är utanför Koran och Profeten Mohammeds (SAW) Sunnah.
 • Det är inte acceptabelt att nedvärdera olika sekter inom Islam och andra religioner .
  ICS följer de svenska lagar och regler i sitt dagliga arbete och vi ber medlemmar och besökare att också göra det.
 • Ingen får hålla undervisningar eller aktiviteter utan att ha skrivit under en överenskommelse med styrelsen .
  Undervisningar och aktiviteter som t.ex Fatiha måste bokas med ett personligt möte med ICSs styrelse, telefonbokningar accepteras inte.
  Ingen insamling av hjälpmedel, marknadsföring, eller andra aktiviteter utan godkännande från styrelsen.
 • För att visa respekt för Allah och hans hus så är det inte tillåtet att diskutera med varandra under tiden det pågår predikan eller bön. De av er som inte vill delta i bönen Måste sitta tyst eller lämna moskén för att undvika att störa andra deltagare som deltar i bön eller koranläsning. Vi måste respektera varandra.
 • Det är inte tillåtet att prata i telefon så stäng av din telefon när du kommer in i moskén.
 • Ha på er lämpliga kläder i moskén för både män och kvinnor
 • Det är inte tillåtet att ha på sig skor inne i moskén, ta hänsyn till skogränsen.
 • Ingen är tillåten att sova i moskén förutom under Ramadan då folk gör Itikaf.
 • När du tar heliga Koranen för läsning ställ den tillbaka i hyllan i rätt ordning
  Det är inte tillåtet att låna eller att ta med sig något som tillhör moskén utan styrelsens godkännande.
 • Aktivitetsansvariga ser till att moskén är städat och är även ansvarig för sophantering efter genomfört aktivitet. Om man vill hyra lokalen då ska det vara lika fint i lokalen som det var från början (allt måste vara fint och städat som från början) Annars får man betala 1000 kr så vi kan hyra en städare.
 • Alla allvarliga brott polisanmäls.
 • Moskéns lokal : Avgift för uthyrning av moskéns lokal för medlemmar i ICS är frivilligt (Det är upp till individen hur mycket de vill betala) Och för icke medlemmar är avgiften minst 2500 kr .

OBS:

Om man inte följer ICSs ordningsregler och försöker skada föreningens lokal kan man tillfälligt avvisas/uteslutas från platsen och att det kan vara svårt att hyra lokalen i framtiden.

När man hyr lokalen så är man ansvarig för hur gästerna beter sig och hur de följer våran ordningsregler.