073-9671837
SEB 5226-10 285 98
Förenings Bankkonto

اهداف وقوانین

  • Posted by: afghan
  • Kategori: Okategoriserade

 

مرکز اسلامی افغانها در سویدن

مسجد روگسوید

مقررات عمومی برای استفاده از مسجد

 ـ مسجد مکانی است برای عبادت و تمرکز، تمرین صلح، امنیت، همزیستی و محبت و همکاری مشترک مسلمانان با یگدیگر مطرح کردن همه مواردی که باعث تشنج و اختلال در نظم مسجد و به میان آمدن سوء تفاهم میان مسلمانان گردد و در تناقض با آموزشهای قرآنی و سیره نبوی باشد در مسجد جواز ندار

 ـ نماز یکی از اصول دین اسلام میباشد و هر مسلمان به اجرای آن مکلف گردیده است. هرفرد مسلمان در حین ادای نماز و هنگام حضور در  مسجد مکلف به رعایت سکوت میباشد. صحبت کردن افرادی که به هر عذر و بهانه ای در صف نماز شرکت نمی نمایند تمرکز نمازگزاران مختل میسازد. بنابرین اخلاق انسانی حکم مینماید که به شئون و مقدسات افراد دیگر و تقدس مسجد احترام گذاشته شود

 ـ مرکز اسلامی سویدن در فعالیتهای روزانه خود قوانین و مقررات کشور سویدن را با در نظرداشت موازین اسلامی تقیب مینماید و از اعضای محترم این مرکز نیز چنین تقاضایی را داریم

 ـ هیچ فعالیت آموزشی و سایر برنامه های دیگر در مسجد بدون هماهنگی با اداره مسجد مقدور نمیباشد

 ـ هنگام حضور در مسجد باید تلفن موبایل خاموش و یا حد اقل بی صدا گردد

 ـ استفاده از لباس مناسب برای عموم و به ویژه رعایت حجاب از جانب خانمها هنگام حضور در مکانهای مقدس و از جمله این مسجد از حساسیت خاص برخوردار است و عدم رعایت آن منافی اخلاق حسنه یک زن مسلمان میباشد

ـ هنگام ورود در دهلیز مفرش مسجد، گرفتن کفشها از پا الزامی میباشد

ـ  شب خوابیدن در مسجد ممنوع بوده و ده شب آخر رمضان مستثنی میباش

 ـ قرض گرفتن اموال مربوط به مسجد بدون مشورت هیئت اجرائی مسجد غیر مجاز است

 ـ سوء استفاده، تخریب و یا ضررساندن به اموال مسجد حرام بوده و افراد خاطی مؤظف به جبران خساره میباشند

 ـ در صورت وقوع هرنوع جرمی اعم از جدی و غیر جدی به پولیس اطلاع داده میشود

 ـ هزینه برگزاری فاتحه برای اعضا طبق میل عضو برگزارکننده فاتحه وبرای غیر اعضا حد اقل 2500 کرون میباشد

 ـ برگزار کننده فاتحه موظف است که مسجد را مثل قبل از شروع مراسم تمیزکاری و تاییدیه مسوول لوکال را حاصل نماید و در صورت داشتن هر عذری اگر مقدور نباشد لوکال مسجد را پاککاری نماید مقدار هزار کرون بپردازد تا شخص دیگری تمیز نماید

 ـ در ختم فاتحه شخص فاتحه دار همکاری نماید تا کثافاتی که ناشی از صرف غذا است با خود انتقال داده و در جای مناسب تخلیه نماید

 

Kommentera