073-9671837
SEB 5226-10 285 98
Förenings Bankkonto

برادران و خواهران هم میهن السلام و علیکم

  • Posted by: afghan
  • Kategori: اعلانات

ما در مرکز اسلامی سویدن و مسجد افغانهای روگسوید همواره براین بوده ایم که هم خداوند از کار و فعالیت ما راضی باشد و هم برای هموطنان عزیز خدمتی کرده باشیم

از دو سال بدینسو در سیستم خدمات رسانی مسجد تغییرات شگرفی بوجود آمده است که ما مرهون الطاف خداوندی و همکاری دوستان هموطن و نیز سایر مسلمانان هستیم
در حال حاضر امکانات خوب در دسترس داریم و مکان بزرگ برای عبادت و سپاسگزاری خداوند متعال و همچنان تسهیلات برای مسلمانان
از ماه می سال روان بدینسو ما یک عالم دینی متبهر و مجرب را که از یونیورسیتی الاظهر مصر به درجه فوق لیسانس فارغ شده است بحیث امام مسجد استخدام کرده ایم تا مسلمانان بتوانند از دانش و علمیت آن در جهت ارتقای معلومات دینی خود استفاده نمایند
همه اعضای شورای مسجد بطور داوطلبانه و بدون دریافت کدام مستمری از بودجه مسجد فعالیت مینمایند ولی امام مسجد حقوق مناسب ضرورت دارد تا خانواده خویش را تامین نماید به همین علت هزینه های ماهوار مسجد بطور قابل ملاحظه بلند رفته است و در حدود بیشتر از65000 کرون رسیده است
کمک دولتی در یک سال نصف هزینه یک ماهه مسجد را تامین نمی نماید و کمکهای مردمی هم یک استاندارد ثابت ندارد. به همین علت از قبل در پی این بودیم که یک دکان کوچک در داخل ساختمان مسجد باز نماییم تا از مفاد فروشات آن یک قسمتی از هزینه ها حصول گردد
این مغازه از هفته سوم ماه می آغاز به کار کرده است و همه نیازمندی های خشکبار یک خانواده افغان و غیر افغان در آن وجود دارد و به قیمت مناسب فروخته میشود
برنج اعلی، چای سبز، کشمش سبز و سرخ، بادام، پسته، چهارمغز، نقل و سایر ضروریات
با خرید از مغازه مسجد هم برای خود تان پاداش معنوی کسب مینمایید و هم به طریق غیرمستقیم بار یک بخشی از هزینه ها را از دوش مسجد برمیدارید
با احترام
از طرف اداره مسجد افغانها

Kommentera